Stel je open en laat je leiden


We kunnen elkaar inspireren door nieuwe bronnen aan te bieden. Het voelen, kijken en luisteren activeren en vertalen naar de situatie die ons bezig houdt. Welk inzicht doe je daarbij op?

Vele hemels boven de zevende Griet op de Beeck

Eva vroeg zich af: waarom mensen niet gewoon krijgen wat ze verdienen, misschien omdat ze ook moeten verdienen wat ze krijgen, denk ik nu. Want dat is moeilijk; naar jezelf kijken, en naar het leven dat je altijd hebt geleid, je afvragen of het beter kan, durven toegeven van wel. En dan genoeg op jezelf vertrouwen om te kiezen voor verandering. Omdat de liefde zo groot is. Omdat ze maar niet overgaat. Omdat je weet, diep van binnen, dat daar het echte geluk ligt. En dat je echt ten diepste verbonden voelen met iemand alles beter maakt, afstraalt op iedereen die je graag ziet.

Naar je diepste zelf door te voelen, te wachten, te kiezen, te duwen, te ervaren, te vertrouwen, te begrijpen, pijn te verdragen, hulp toe te laten. En dan krijgen wat je al die tijd wilde, het mooiste wat er bestaat. Er is niet zoiets als een perfect leven, wel iets als het beste.


Touched by an angel Maya Angelou

Wij, niet gewend aan moed, zijn ballingen van de verrukking opgerold in ons slakkenhuis van eenzaamheid tot de liefde uit haar heilige hoge tempel voor ons oog verschijnt en ons in het leven loslaat.

De liefde komt met in haar kielzog de vervoering oude herinnering aan genot oude geschiedenis van pijn.

Maar als we moedig zijn slaakt ze de ketenen van angst om onze ziel. We ontgroeien onze schroom In gloed van liefdeslicht durven we dapper te zijn. Dan zien we plotseling dat de liefde alles kost wat we zijn en ooit zullen zijn. Het is alleen de liefde, alleen liefde die ons bevrijdt.


The missing person Ger van Elk 1976

Op Ger van Elks ‘The missing Person’ zien we vier mannen, overduidelijk well to do, aan een sjiek gedekte tafel zitten. Van de vier richten zich er drie nadrukkelijk naar het hoofd van de tafel. In hun ogen is eerbied te lezen, lichte nederigheid zelfs, alsof ze luisteren naar iemand die zich niet laat onderbreken. Alleen; er zit niemand. De stoel is leeg. Waar is die persoon naar toe? Wat zien de mannen wat wij niet zien? Het idee achter Ger van Elks ‘The missing Person, lijkt te zijn dat ieder mens altijd wordt opgebouwd uit de ideeën die anderen over hem of haar hebben. Dat zou betekenen dat je ook een portret van iemand kunt maken door alleen de reacties te tonen op die persoon zonder dat hij zelf zichtbaar is.*

Bij mij roept dat de vragen op ‘Maar welk beeld heb jij over jezelf? Wie wil jij zijn? Wat wil je doorbreken?


 
 

 
 

Noir et Blanche Man Ray 1926
Tekst van de Fundatie Zwolle, tentoonstelling ‘Zie de mens’

Alles is een façade en iedereen draagt een masker: dat was een van de belangrijkste inzichten in de kunst van de jaren twintig vorige eeuw. De eerste wereldoorlog was voorbij en de kunstenaars beseften dat ook de wereld niet altijd te vertrouwen was. Maar ze beseften ook dat zij al eeuwenlang tot de belangrijkste façadebouwers in de maatschappij behoorden. Kunst was een illusie in verf of steen. Maar hoe kun je kritiek hebben op de façades en ideologieën van anderen als je die van jezelf niet onder de loep durft te nemen? *


Wij zijn evenwijdig Maud Vanhauwert
DenkersLiedtekst: Mooi Maarten van Roozendaal

Ach zie de lammeren nou toch lurken

Aan hun vers geschoren moeders
En hoe de jonge zwanen

Donzen in de zachte sloot

En hoe de zwoele wind de wolken waait

Tot pas gewassen luchtenKan iets mooier dan het mooi is

Kan iets groter zijn dan grootEn voel de hosta nou toch lonken

Haar knoppen staan op barsten

Het nieuwe riet drinkt gulzig water

Uit de smalle vaartKan iets frisser dan het fris is

Wulpser dan het wulpsteAch ik ben Goddank

Dus nog een keer

Een jonge lente waardEn zie de irissen nou toch pronken

Met hun stampers als koralen

Een varen rolt haar blaren

Als een leguanentong

En zie de veulens nou toch wankelen

En de vogels naar hun nestenKan iets verser dan het vers is

Kan iets jonger zijn dan jongZie hoe de zon een scherpe schaduw trekt

Onder de wijde wilgen

De puppies rennen rondjes

Bijtend naar hun eigen staartKan iets leuker dan het leuk is

Jeugdiger dan jeugdig


Ach ik ben Goddank

Dus nog een keer

Een jonge lente waard

Dit is zo mooi

Het is om te janken zo mooi

Mooi, om te janken zo mooiEn nu de wingerd zich wellustig

En het onkruid onbezonnen

En ik mezelf aftel

Van volwassen naar bejaardWordt het groener dan het groen was

Nu ik grijzer dan ik grijs benAch ik ben Goddank

Dus nog een keer

Een jonge lente waard

Mooi

Het is om te janken zo mooi

Mooi, om te janken zo mooiEn als vannacht de open hemel

De sterren strak laat stralen

En ik buiten op mijn rug lig

Starend naar het firmamentKan het stiller dan het stil is

Eeuwiger dan eeuwigDan ben ik Goddank

Dus nog een keer

Gevangen in het momentOh
Dit is zo mooi
Het is om te janken zo mooi

Mooi, om te janken zo mooi

Mooi, om te janken zo mooi

Mooi

Om te janken zo mooi

 
 

Boeken  • Griet op den Beeck Kom hier dat ik u kus - Begrijpen en begrip voelen.
  • Max Strom De adem van het leven - Lichaam en geest zijn één.
  • Haruki Marakami Norwegian Wood - In de eenvoud van het leven spelen wonderlijke patronen.
  • Danielle Braun & Jitske Kramer De Corporate Tribe - Gewoontes zijn er niet voor niets.
  • Mathieu Weggeman Leidinggeven aan professionals; niet doen - Loslaten en omgooien.
  • Lieve Blancquaert & Marjorie Blomme Birth day - De invloed op wie je bent omdat je daar bent.
  • Stine Jensen Go east - Ik ben de drukke samenleving.
  • Adriaan van Dis Indische duinen - Voorwaarts leven, achterwaarts begrijpen.