Trots en enthousiast op het schoolplein!

    Met een overheersend gevoel van trots en enthousiasme kwam ik vanochtend weer thuis. Op school werden de kinderen en ouders (www.sprengenpark.nl) door het team op creatieve wijze welkom geheten. Het schoolthema ‘vriendschap’ werd door de leerkrachten beeldend en zingend gestart. Het gevoel van eenheid kreeg op het schoolplein een extra boost.

    Waarom ben ik dan trots?
    Afgelopen twee jaar ben ik als ouder in de rol van voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de school. De constructieve, kritische wijze van samenwerken die we met elkaar zijn aangegaan had als doel; doen waar je voor staat en afstoten wat niet helpend is. Het resultaat was vanmorgen letterlijk waarneembaar; positieve energie, een stralend team, stralende en nieuwsgierige kinderen, enthousiaste ouders.

    De transitie waar we voor staan is loslaten en (elkaar) vertrouwen zodat er ruimte ontstaat voor keuzes en acties die passen waarin je echt gelooft. Om dit te bereiken begin je met luisteren….echt luisteren…..;) Wie je ook bent, in welke rol je ook zit; je zult verrast worden door het resultaat! Hulp nodig bij dit enerverende ontwikkelingsproces? Vanuit exCore sluit ik graag bij je aan.